ONLY THE WEAK CHEAT

Bez ostychu říkáme, že jsme jako první zvedli rukavici v boji proti podvodníkům na tratích OCR. Po celkem důkladném bádání můžeme hrdě říct, že jsme tak učinili jako první na světě! A věř tomu, že je to celosvětový problém.

 

Naše kampaň ONLY THE WEAK CHEAT má vlastně jen jediný hlavní záměr. Oddělit zrno od plev a navíc jasně ukázat, kdo je zrno. Není to hon na čarodejnice, proto neukazujeme na ty co podvádí. Nelovíme je, neoznačujeme a neupalujeme je. Ani ve virtuálním světě a na sociálních sítích.

 

Nejsou to pro nás míň-lidi, ale jsou jen …… slabí. Ať mentálně nebo fyzicky. Nic víc nic míň. Tvrdíme, že tohle není věc namakaných nohou nebo velikosti bicepsu. Tohle je věc hlavy. A výhoda je, že to jde změnit. Každý to může změnit. Může změnit sám sebe.

 

Proto ukazujeme náramky lidí, kteří se k nám přidali. Nepodlehli možnosti si tohle zkrátit nebo tohle vynechat. Nevybrali si tu snadnější variantu.

 

My ani nepřemýšlíme nad tím, jak by organizátoři měli tenhle problémem vyřešit. Dokonce si myslíme, že od toho tam ani nejsou. Není to v jejich silách. To je osobní věc každého člověka co na trať vyběhne. Pro koho je podvádění normální, přijatelné, snesitelné, omluvitelné – toho nezastaví ani sto dobrovolníků a drátěný plot podél tratě.

 

Je to boj s velikým větrným mlýnem. Ale má to smysl a my nepolevíme.
Naším cílem je říct lidem „To, že můžeš podvádět, neznamená, že budeš. A není to v pořádku. Není to normální. Není to přijatelné a nemůžeš to něčím zdůvodnit.“

 

Otázkou zůstává – na které straně barikády stojíš Ty ?!

 

My jsme #ONLYTHEWEAKCHEAT

We can say without shame that we have cast down the gauntlet against fraudsters amongst OCR membership. We can further add proudly that, after a rather thorough investigation, that we are the first to do so in the world! And you can believe that this is a worldwide problem.

 

Our campaign “ONLY THE WEAK CHEAT” has one sole purpose – to separate the wheat from the chaff. This is not a witch-hunt for cheaters. We don’t hunt down cheaters to burn them at the stake – not even in the virtual world and social networks.

 

It is not that for us they are inferior – they are just …… weak. It is both mental and physical. It’s not just about fewer minutes. We insist that it’s about a good leg work-out and improving the tone of your biceps. This is the main thing. The positive development is that a change is coming. Anyone can change. You can change too!!!

 

Bracelets identify those who have joined us. This is for those who don’t take shortcuts or give up. They haven’t chosen an easier option.

 

The organizers, are not the agents to resolve this issue. In the end, it is up to you. It’s not in our power to make this change. This is a personal matter for every one of us who runs on a track. Those for whom cheating is normal, acceptable, tolerable, excusable – cannot be stopped by a hundred volunteers and wire fence along the track.

 

It’s like jousting with a big windmill. Only this joust has meaning and we are not going to let up. Our goal is let people know that “because you can cheat, does not mean that you must. It’s not right. It’s not normal. It is not acceptable and you cannot justify it.“

 

The question remains – on which side of the fence do you stand?

 

We are at #ONLYTHEWEAKCHEAT

OBJEDNEJTE SI NÁRAMEK OTWC

Stačí kliknout, vyplnit objednávkový formulář a za pár dní máte náramek doma!

CHCI NÁRAMEK!