SYSTÉM KATEGORIÍ V PŘEKÁŽKOVÝCH ZÁVODECH (OCR – Obstacle Course Racing)

31 Čvc SYSTÉM KATEGORIÍ V PŘEKÁŽKOVÝCH ZÁVODECH (OCR – Obstacle Course Racing)

aneb Jak vzniká po jednom závodu mistrovství 20 „mistrů“ najednou

„Překážkovým závodům (souhrnně OCR) se věnuji na vrcholové úrovni 5 let. A protože velmi fandím tomu, aby se tento relativně nový, dynamický a rychle se rozvíjející sport (téměř 100 tisíc účastníků ročně jen v ČR, v řádu tisíců na některých závodech) dostal třeba i na olympiádu (o což se snaží), je mi jasné, že bez pravidel a pochopení veřejnosti i médií to nepůjde. A proto, když vidím někde zkreslení, upozorním na něj.
Proto se snažím upozorňovat i na systém kategorií, který někteří závodníci buď nepochopili, nebo ho záměrně zkreslují. A tím zákonitě zkreslují i výsledky a jejich hodnotu.
Jelikož na základě těchto informací mnohokrát vznikají i výstupy médií, a to včetně těch celostátních (ČT), které bohužel neodpovídají pravdě a uvádějí diváky a čtenáře do omylu, je zřejmě znovu potřeba vysvětlit, jak systém funguje.“

Závody se dělí na více kategorií, úrovní:

 1. ELITNÍ: JEDINÁ!!!, která se může skutečně utkat o tituly mistra republiky, mistra Evropy, mistra světa. Zároveň jen závodníci z elitní kategorie obsazují první místa v celkovém pořadí. Je to logické – startují v ní nejlepší závodníci napříč věkovými kategoriemi, z ní vždy vyjde jeden nejrychlejší muž a jedna nejrychlejší žena závodu, kteří následující rok nosí titul mistr republiky, Evropy, světa.
 2. AGE GROUP = VĚKOVÉ KATEGORIE: jedná se o NEELITNÍ kategorie, ve kterých NESTARTUJÍ NEJLEPŠÍ ZÁVODNÍCI v daném sportu. Ti se účastní kategorie ELITE. Těchto kategorií je mnoho, většinou jsou děleny po 5 letech, získávají se dílčí tituly ve svých věkových kategoriích. Jedná se stále o závodní kategorii se stejnými pravidly, jako má kategorie elitní, běží stejnou trať, ale časy závodníků, včetně medailistů, jsou až na výjimky horší, než v elitní kategorii. Koncept je navržen proto, aby zvyšoval hodnotu závodu i pro mimoelitní závodníky (citace přímo z webu Spartan Race)
 3. OPEN/HOBBY: kategorie, které mají stejnou trať, nemusí ale obvykle dodržovat všechna pravidla jako elitní kategorie a age group. Například je povolena pomoc od jiných závodníků při překonávání překážek.

KDE VZNIKÁ PROBLÉM A NEPOCHOPENÍ?

Problém vzniká právě mezi elitní kategorií a age group kategoriemi. Mnozí závodníci při prezentaci svých výkonů, ať už záměrně nebo omylem, zapomínají uvést, že jejich tituly či medailová umístění jsou právě z věkové, neelitní kategorie. A tak po mistrovství Evropy se najednou objeví 20 nových mistrů a mistryň Evropy, a to přes to, že jejich časy a celková umístění by byla hluboko v poli výsledkové listiny kategorie elitní.

Proč tituly z age group nemohou a zkrátka nemají stejnou váhu, jako ty z elitní kategorie? Protože je to jen věkový výsek z celkového startovního pole vyjma všech elitních závodníků. Elitní kategorie je ta, kde se utkají ti nejlepší bez ohledu na věk, výšku, váhu, národnost, barvu pleti, tréninkové podmínky…

Z těchto důvodů:

 • Při stejných podmínkách závodu budou mít nejlepší elitní závodníci vždy lepší čas než nejlepší závodníci age group.
 • Elita musí plnit přísnější kvalifikační kritéria pro start na vrcholných závodech. U age group jsou kritéria buď nižší nebo žádná.
 • Startovné do age group stojí méně.
 • V age group jsou buď výrazně menší prize money nebo žádné.

PROČ ZÁVODNÍCI RADĚJI ZÁVODÍ V AGE GROUP?

Závodníkům v Age group nijak nechceme upírat jejich výsledky, snižovat jejich zápal a tréninkové úsilí. Age group si dobrovolně vybrali, důvody mohou být různé:

 • Nechtějí srovnávat se špičkou ve svém sportu, jsou si vědomi nižší výkonnosti.
 • Starší závodníci (nebo naopak junioři) se nechtějí porovnávat s nejlepšími závodníky elitní kategorie v nejlepším sportovním věku.
 • Dalším naprosto relevantním důvodem je, že je více motivuje bojovat o medaili v age group, než o 20., 30. místa v elitě.

Pak by si ale měli být vědomi těchto důvodů a mít určitou sebereflexi a pokoru vzhledem k výsledkům lepších závodníků. U mnohých tomu tak je, u některých chybí.

 • Velmi rozšířeným důvodem je i to, že závodníci jsou si vědomi, že správnou prezentací svého horšího výkonu, ale „okořeněného“ medailovým umístěním (byť v neelitní kategorii), u laiků a fanoušků – ale i sponzorů, přilákají mnohem více pozornosti, nežli např. umístěním na ME v elitě do 10. místa.

To je ale fakt, se kterým by se speciálně ti, kteří se sportu věnují a rozumí tomu, měli snažit bojovat a ne ho podporovat.

SROVNÁNÍ S VÁHOVÝMI KATEGORIEMI NEOBSTOJÍ

Mnohokrát jsem zaznamenala i snahu srovnávat věkové kategorie s váhovými. To je zcela irelevantní. Váhové kategorie mají své opodstatnění ve sportu, kde dochází k jasnému ovlivnění výkonu právě fyzickými dispozicemi. Těžko pustit do ringu 60kg zápasníka s 90kg. Snad ale nikdo nechce argumentovat, že závodník ve věku 24 let nemůže objektivně závodit např. s 38letým.

Navíc u sportu s váhovými kategoriemi pak neexistuje jedna, která sdružuje všechny nejlepší závodníky ze všech kategorií. Toto srovnání neobstojí.

Souhlasím, že má opodstatnění u juniorského věku do 20 let a pak u veteránských kategorií. Ovšem i poté by informace měla, jako u všech jiných sportů, obsahovat informaci, že se jednalo o titul juniorský, popřípadě veteránský.

Tento článek napsala ve spolupráci s OCRA CZ uznávaná elitní OCR závodnice Zuzana Kocumová. Níže uvádíme výčet největších úspěchů a titulů, kterými se tato sportovkyně světové úrovně může pyšnit:

Zuzana Kocumová

Mistryně Evropy ve Spartan Race 2015, 2016, 2017, 2018
Mistryně světa ve Spartan Race Beast 2015, 2016
Vicemistryně světa ve Spartan Race Beast 2017
Mistryně světa ve Spartan Race Trifecta 2018
Mistryně Evropy v OCR 2016
Vicemistryně Evropy v OCR 2017
Mistryně světa OCR – týmy mix 2016
Mistryně světa OCR – týmy ženy 2018OCR = Obstacle Course Racing – závody, které se skládají z běhu a překonávání překážek, přírodních i umělých. Překážek je několik druhů – „ručkovací“, nošení břemen, balanční, překonávání vysokých zdí, vodních příkopů, lanové dráhy apod. Mezi nejznámější závody ze skupiny OCR patří Spartan Race. Těchto závodů se po celém světě účastní miliony lidí, jen v ČR jsou to statisíce za rok.
V tomto sportu, stejně jako ve všech jiných, jsou závodníci profesionální, širší skupina výkonnostních a nesmírně početná skupina hobby závodníků, pro které je to ideální motivace k posouvání vlastních limitů a motivace pro zdravý pohyb.

No Comments

Post A Comment