VYHRAJ STARTOVNÉ NA MISTRÁK PRO SEBE A SVÉ KAMARÁDY

31 Říj VYHRAJ STARTOVNÉ NA MISTRÁK PRO SEBE A SVÉ KAMARÁDY

Baví Tebe a Tvé kamarády překážkové závody? Chtěl bys získat startovné pro sebe a své kamarády zdarma? Zúčastni se naší soutěže a startovné může být vaše!

Máme tady velkou celorepublikovou soutěž, kdy pro 3 vítězné týmy čeká startovné na 2. otevřené mistrovství České republiky v OCR pro děti dne 21.1.2017 v Kladně. OCR je nový druh sportu, u kterého není nutné speciální příprava. Stačí mít dobrodružnou povahu, chuť zkusit něco zábavného a mít sportovního ducha!

Co je ve hře? 

Ve hře jsou volné starty pro 3 týmy o max. 10 členech v hodnotě 2.500 Kč.

Jak můžeš startovné pro svůj tým vyhrát? 

Je to naprosto jednoduché: popros jakéhokoliv plnoletého zástupce, ať nám zašle na adresu info@ocra-cz.cz fotografii Tebe a Tvých kamarádů, kteří by chtěli startovné vyhrát. K tomu přidejte jména členů týmu, odkud jste (město), kolik vám je let. Co je podstatné, vymyslete si název vašeho soutěžního týmu a bojový pokřik! Takže Tvá přihláška do soutěže bude vypadat např. následovně: Petr Novák (6), Martina Nováková (7), atp., název týmu GUMÍDCI; Gumídci maj dlouhý krok, k vítězství už chybí skok!

K přihlášce do soutěže je nutné vyplnit kontakt na zodpovědnou osobu, se kterou budeme moct komunikovat – jméno, příjmení, datum narození, email a telefon.

Soutěže se mohou zúčastnit děti od 5 do 12 let. V jednom týmu může být max. 10 členů.

Své fotografie můžeš zasílat od 1.11. do 15.12.2016. Dne 20.12.2016 vylosujeme 3 týmy, které získají volné startovné na 2. otevřeném MČR v OCR pro děti. Veškeré soutěžní fotografie budou zveřejněny na našich internetových nebo facebookových stránkách.

Pokud se stane, že se registruješ jako jednotlivec a později by Tvůj tým vyhrál, celé startovné Ti bude vráceno na účet, ze kterého bylo zasláno. Veškeré informace o závodě a jednotlivé registrace najdeš na našich stránkách.

Najdeš tedy vlastní tým a jdeš s náma do toho?


Pozn.: Účastí v soutěži a zasláním svých fotografií odpovědí  dává účastník soutěže pořadateli v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním a užitím všech jím poskytnutých údajů, zejména pak jména, příjmení, obchodní firmy, adresy, telefonních čísel, emailu pro obchodní a marketingové účely a nabízení zboží či služeb, zejména formou obchodního sdělení ve smyslu §7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž v průběhu zrušit bez udání důvodů a bez náhrady. Na účast v soutěži a výhru v soutěži není právní nárok. Proti rozhodnutí odborné poroty a pořadatele se není možné odvolat ani domáhat změny soudní cestou. Veškeré otázky tímto statutem neupravené nebo nepředvídané budou s konečnou platností řešeny pořadatelem. Pořadatel je povinen si počínat tak, aby byl zachován charakter soutěže a dobré mravy. Pořadatel je oprávněn i v průběhu soutěže tento Statut vhodně dle aktuálních potřeb doplnit či měnit. Tato skutečnost bude dána na vědomí zveřejněním aktuálního statutu na internetových stránkách projektu.

No Comments

Post A Comment